Kalkulačka poplatku za registráciu vozidla

Výpočítajte si výšku poplatku za registráciu vozdila platného od apríla 2023 na základe výkonu vozidla a emisnej normy, z ktorej vyplýva ekologický koeficient.

  • Minimálna výška registračného poplatku je 33€, maximálna 3900€.
  • Vozidlá s pohonom na elektrinu, kopmbináciu paliva a plug-in hybridného pohonu a vozidlá poháňané vodíkom, majú ekologický koeficient 0,20.
  • Veterány, s prvou registráciou do 31.12.1982 majú bez ohľadu na typ paliva ekologický koeficient 0,10.
informácie pokračujú nižšie
Položka OEV č. 18
Ak vozidlo nemá pridelenú emisnú normu, vyberte prislúchajúci časový rozsah zodpovedajúci prvej registrácii vozidla.