Generátor EČV

Vytvorte si obrázok tabuľky evidenčného čísla vozidla podľa seba.

Povolené znaky: A-Z, 0-9
informácie pokračujú nižšie

Typ IV (2023)

Bežná 1R

Bežná tabuľka v rozmeroch 520 x 110 mm vydávaná v poradí.

BT222CD

Elektro 1R

Tabuľka vydávaná pre elektromobily v rozmeroch 520 x 110 mm.

BT222CD

Vlastná 1R

Tabuľka s voliteľnou logistikou vydávaná podľa požiadaviek v rozmeroch 520 x 110 mm. Oproti bežnej má odstránenú medzeru medzi 5. a 6. znakom.

BT222CD

Bežná 2R

Bežná tabuľka v rozmeroch 340 x 200 mm vydávaná v poradí.

BT222CD

Elektro 2R

Tabuľka vydávaná pre elektromobily v rozmeroch 340 x 200 mm.

BT222CD

Typ III (2006 - 2023)

Bežná

BT222CD

Vygenerované naposledy