Test teoretickej skúšky na vodičský preukaz

začať nový test
Ak si svoj výsledok chcete uložiť, prihláste sa a získajte históriu vyplnených testov.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1. Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Body: 3

2. Predchádza sa

Body: 3

3. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Body: 3

4. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

Body: 3

5. Ak svieti tento signál so symbolom šípky pri riadení cestnej premávky, znamená pre vodiča

Obrázok k otázke 5
Body: 3
informácie pokračujú nižšie

6. Preprava osôb je zakázaná

Body: 3

7. Samovyvažovacím vozidlom sa rozumie

Body: 3

8. Toto reflexné označenie sa používa na označenie

Obrázok k otázke 8
Body: 3

2. Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

9. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

Body: 3

10. Najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy, vodič

Body: 3
informácie pokračujú nižšie

3. Dopravné značky a dopravné zariadenia

11. Táto dopravná značka

Obrázok k otázke 11
Body: 2

12. Táto dopravná značka vyznačuje

Obrázok k otázke 12
Body: 2

13. Tento symbol má význam

Obrázok k otázke 13
Body: 2

14. Táto dopravná značka upozorňuje na

Obrázok k otázke 14
Body: 2

15. Táto dopravná značka znamená:

Obrázok k otázke 15
Body: 2
informácie pokračujú nižšie

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Obrázok k otázke 16
Body: 2

17. Tento symbol má význam

Obrázok k otázke 17
Body: 2

18. Táto dopravná značka

Obrázok k otázke 18
Body: 2

4. Dopravné situácie na križovatkách

19. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Obrázok k otázke 19
Body: 4

20. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Obrázok k otázke 20
Body: 4
informácie pokračujú nižšie

21. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Obrázok k otázke 21
Body: 4

22. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Obrázok k otázke 22
Body: 4

5. Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

23. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Body: 2

6. Teória vedenia vozidla

24. Ak sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolka parkovacej brzdy, znamená to že

Obrázok k otázke 24
Body: 2

25. Pri používaní spotrebičov vo vozidle najviac zvýši spotrebu paliva zapnutie

Body: 2
informácie pokračujú nižšie

26. Ak svieti táto kontrolka znamená to,

Obrázok k otázke 26
Body: 2

7. Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

27. Vodičský preukaz je neplatný ak

Body: 1

28. Ak sa vodič nezdržuje vo vozidle nesmie v ňom uchovávať

Body: 1

8. Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

29. Na vozidlách sa môžu počas prevádzky v cestnej premávke používať

Body: 1

30. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak

Body: 1
informácie pokračujú nižšie

9. Zásady bezpečnej jazdy

31. Železničné priecestia okrem dopravného značenia

Body: 3

32. Vodič pri prejazde železničným priecestím

Body: 3

33. Do základných pravidiel bezpečnej jazdy patrí

Body: 3

34. Technické oneskorenie bŕzd je čas, ktorý

Body: 3

35. Únavu vodiča spôsobuje najčastejšie

Body: 3
informácie pokračujú nižšie

36. Nárazový vietor najčastejšie ohrozuje cestnú premávku

Body: 3

37. Silná hmla okrem zníženej viditeľnosti

Body: 3

38. Zásada bezpečnej jazdy pri oslnení

Body: 3

10. Konštrukcia vozidiel a ich údržba

39. Zaradením prevodového stupňa "dopomala" (prevodový pomer i > 1,0) sa

Body: 1

40. Spojka umožňuje

Body: 1
informácie pokračujú nižšie

Zdroj otázok, odpovedí, obrázkových ilustrácií je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky