Test teoretickej skúšky na vodičský preukaz

začať nový test
Ak si svoj výsledok chcete uložiť, prihláste sa a získajte históriu vyplnených testov.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1. Pravidlá cestnej premávky

1. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Body: 3

2. Vodič vozidla s parkovacím preukazom

Body: 3

3. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Body: 3

4. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

Body: 3

5. Toto osobitné označenie sa môže používať na vozidle vedenom

Obrázok k otázke 1
Body: 3
informácie pokračujú nižšie

6. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

Body: 3

7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

Body: 3

8. Toto osobitné označenie sa môže používať na vozidle

Obrázok k otázke 1
Body: 3

2. Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

9. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac

Obrázok k otázke 2
Body: 3

10. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

Body: 3
informácie pokračujú nižšie

3. Dopravné značky a dopravné zariadenia

11. Táto dopravná značka

Obrázok k otázke 3
Body: 2

12. Táto dopravná značka označuje

Obrázok k otázke 3
Body: 2

13. Ak dopravná značka vyznačuje jazdný pruh

Obrázok k otázke 3
Body: 2

14. Táto vodorovná dopravná značka vyznačuje

Obrázok k otázke 3
Body: 2

15. Táto dopravná značka

Obrázok k otázke 3
Body: 2
informácie pokračujú nižšie

16. Táto dodatková tabuľka

Obrázok k otázke 3
Body: 2

17. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

Obrázok k otázke 3
Body: 2

18. Čo znamená táto dopravná značka?

Obrázok k otázke 3
Body: 2

4. Dopravné situácie na križovatkách

19. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

Obrázok k otázke 4
Body: 4

20. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!" pre vodiča

Obrázok k otázke 4
Body: 4
informácie pokračujú nižšie

21. Ako prvé prejde cez križovatku

Obrázok k otázke 4
Body: 4

22. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Obrázok k otázke 4
Body: 4

5. Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

23. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

Body: 2

6. Teória vedenia vozidla

24. Ak sa rozsvieti oranžová kontrolka brzdového obloženia

Obrázok k otázke 6
Body: 2

25. Vodič pri odbočovaní nesmie

Body: 2
informácie pokračujú nižšie

26. Po preradení prevodového stupňa pedál spojky

Body: 2

7. Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

27. Držiteľ vodičského preukazu

Body: 1

28. Držiteľ vodičského preukazu

Body: 1

8. Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

29. Motorové vozidlo musí byť vybavené

Body: 1

30. Technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže

Body: 1
informácie pokračujú nižšie

9. Zásady bezpečnej jazdy

31. Dĺžku brzdnej dráhy vozidla značne ovplyvňuje

Body: 3

32. Ktoré zásady by mal dodržiavať začínajúci vodič

Body: 3

33. Vozidlá s pohonom zadnej nápravy obvykle majú charakter

Body: 3

34. Pre bezpečné predchádzanie platí zásada

Body: 3

35. Dobrým vodičom je ten vodič, ktorý

Body: 3
informácie pokračujú nižšie

36. Vozidlá s pohonom prednej nápravy obvykle sú

Body: 3

37. Ktoré zásady by mal dodržiavať začínajúci vodič

Body: 3

38. Do základných pravidiel bezpečnej jazdy patrí

Body: 3

10. Konštrukcia vozidiel a ich údržba

39. Podvozok vozidla tvoria

Body: 1

40. Zaradením neutrálu v prevodovke docielime

Body: 1
informácie pokračujú nižšie

Zdroj otázok, odpovedí, obrázkových ilustrácií je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky